Blogi ja kuvagalleria


Vanhustyöhön panostaminen on arvovalinta

(7.2.2019)


Tosiasiat kannattaa tunnustaa ja tehdyt virheet myöntää. Tämä neuvoksi hallitukselle nyt, kun puhutaan vanhuspalveluista. Hallituksen esittämät väittämät eivät enää uppoa kansalaisiin. Ei auta enää selittelyt, ettei peruspalveluista olisi muka leikattu. Kuntaliiton arvion mukaan kuntien peruspalvelujen valtionosuutta on tällä hallituskaudella leikattu 850 miljoonalla eurolla. Tämä on osoitettavissa selvästi, joten miksi hallitus edes yrittää kiistää tätä tosiasiaa? 

Kovin suurta pohdintaa ei edellytä senkään ymmärtäminen, että vanhuspalveluiden mitoitukseen tarvitava korotus on tehtävä viipymättä nyt selvinneiden epäkohtien vuoksi. Eduskunnassa  esitetyt kommentit siitä, että mitoituksen korottaminen tarkoittaisi että hoitajille maksetaan istumisesta ja joutenolosta, osoittaa hyvin, kuinka hukassa jotkut ministerit ja kansanedustajat ovat vanhustyöhön liittyvistä käytännön asioista. Tilanteeseen ei tuo apua sekään, että hallitus syyttää oppositiota ja oppositio hallitusta, vaan ihmisten luottamus vanhusten hoivaan pitää palauttaa viipymättä kirjaamalla lakiin 0,7 työntekijän sitova mitoitus ympärivuorokautiseen hoitoon. 

Puheenvuoroissa kuulee usein myös, että päätöksiä ei voi tehdä nyt, vaan ensin pitää kuunnella asiantuntijoita. Parhaat asiantuntijat löytyvät kyseistä työtä tekevien joukosta. Terveysalan ammattiliitot ovat ilmoittaneet selvästi, että lakiin pitää kirjata 0,7 mitoitus, koska muutoin asiaa ei saadaan kuntoon. Kommentit siitä, että rahat eivät riitä uudistuksen tekemiseen ovat tekosyitä. Uudistuksen eteenpäin vieminen on kiinni ainoastaan arvovalinnoista. 

Näissä mittelöissä rahat loppuvat usein kesken, kun kysymys on koulutuksesta,  lapsiperheistä, terveys- tai vanhuspalveluista. Sitä vastoin esimerkiksi suuryritysten tukiin yms. tuntuu riittävän loputtomasti veronmaksajien rahaa. Eikä kysymys ole mistään pikkusummista vaan sadoista miljoonista euroista ja vuositasolla miljardeista euroista. Kysymys on ainoastaan arvovalinnoista eli siitä, miten rahoja jaetaan. Vanhusten täytyy saada inhimillistä ja hyvää hoivaa.Eurajoen sosialidemokraattien valtuustoaloite perhepäivähoidon kustannuskorvauksista

(29.1.2019)

Perhepäivähoito on lapselle hyvä hoitovaihtoehto ja kunnalle kustannustehokas hoitomuoto. Hoitajia eläköityy eikä uusien perhepäivähoitajien houkuttelu alalle ole tänä päivänä helppoa. Ehkä yksi uusi keino houkutella alalle uusia työntekijöitä voisi olla se, että omassa kodissa työskentelevien perhepäivähoitajien kustannuskorvauksiin tehtäisiin korotus. 

Usein kuulee, että korvaukset ovat riittämättömiä ja että hoitajat joutuvat osallistumaan hoitolastensa ruokakustannuksiin omasta palkasta. Suomen Kuntaliitto on lähettänyt viime joulukuussa kuntiin yleiskirjeen, jossa perhepäivähoitajille korvattavaan lapsen hoidosta aiheutuneisiin välittömiin kustannuksiin eli kustannuskorvauksiin suositellaan 1,4% korotusta. Tässä kirjeessä mainitaan myös se, että työnantaja voi kuitenkin halutessaan korottaa suosituksen mukaisia tasoja, mikäli se katsoo korvauksen tason olevan riittämätön. 

Me Eurajoen sosialidemokraatit katsomme että nykyinen taso ei ole riittävä ja esitämmekin siihen muutosta niin, että kunnassamme ei enää luokitella alle kouluikäisiä ja koululaisia erikseen vaan kaikille perhepäivähoitajille maksetaan hoidossa olevista lapsista koululaisille tarkoitettua hoidon mukaista korvausta. Tällä korotuksella varmistamme sen etteivät hoitajat joudu osallistumaan hoitolastensa ruokakustannuksiin ja että varhaiskasvatuksen ravitsemussuosituksen terveyttä edistävät tavoitteet täyttyvät.
Eurajoen puhtaus on yhteinen asia

(27.1.2019)

Eurajoen jokiveden tila on keskusteluttanut ihmisiä viime aikoina. Itsekin kävin Paneliassa kuuntelemassa viimeisiä kuulumisia  19.1. 2019. Kaikilla osapuolilla on varmasti halu tehdä asian eteen kaikki se, mikä parantaa Eurajoen jokiveden tilaa ja laatua. Tahto onkin toinen lukunsa, kun aletaan puhumaan rahasta. 

Minusta ajatus purkuvesiputkien viemisestä Kokemäenjokeen tai Rauman edustalle mereen ei ratkaise ongelmaa, vaan siirtää sitä. En usko, että Kokemäen jokivarren asukkaat tai Rauman ranta-alueella asuvat ovat yhtään sen tyytyväisempiä kuin Eurajoen jokivarren asukkaat nyt, jos putki jompaan kumpaan vesistöön vietäisiin. Vastustus tulisi olemaan suurta. Myös alustavat arviot hankeen kokonaiskustannuksista ovat erittäin suuret. Puhutaan 20 - 40 miljoonan euron investoinnista. 

Näin maallikkona ajatellen luulisi, että sillä rahalla saisi vaihtoehtoisesti rakennettua uuden nykyaikaisen puhdistuslaitoksen, mikä poistaisi ongelmat jo heti yläjuoksulla. Mutta mistä rahoitus, kuka maksaa ja kuinka paljon? Mielestäni kaikki, jotka kuormittavat jokea: yritykset, kunnat, maatalous yms. yksittäiset tahot suhteessa siihen, kuinka paljon jokea kuormittavat. Varmasti Rauman kaupungillakin on omia intressejä osallistua kustannuksiin suurena jokiveden käyttäjänä. Myös valtion ja EU:n mahdollinen osallistuminen hankerahoitukseen pitäisi tutkia. 

Kaiken kaikkiaan, asia on yhteinen. Asia ei parane itsestään, vaan kaikkien tahojen on istuttava saman pöydän ääreen ja haettava asiaan ratkaisua yhdessä!Miksi lähdin ehdokkaaksi

(26.1.2019)


Nykyisen hallituksen ajama politiikka ei vastaa niitä omia arvojani, joiden pitäisi Suomessa toteutua. Kansalaisten eriarvoistuminen, epätasa-arvo ja nuorten syrjäytyminen ovat lisääntyneet. 

Yksi syy löytyy erityisesti perhe- ja koulutuspolitiikasta. Uusi koulutusreformi sekä satojen miljoonien koulutusleikkaukset ovat johtamassa vakavaan koulutuksen epätasa-arvoon. Opettajia on irtisanottu ja ryhmäkokoja on kasvatettu. Toisenasteen ammatillista koulutusta ollaan siirtämässä yhä enemmän yritysten vastuulle lisääntyvien työssäharjoittelujaksojen varjolla, lisäksi oppilaita vastuullistetaan liikaa ja liian varhain. Lähiopetuksen korvaaminen itsenäisellä opiskelulla ei vaan sovi läheskään kaikille. Itsenäinen opiskelu voi johtaa helposti syrjäytymiseen, oppimistulosten heikkenemiseen sekä pahimmillaan koulutuksen keskeytymisiin. 

Tähän täytyy saada muutos ja valtiolla on siinä keskeinen rooli. Viimeistään nyt on aika korjata tehdyt virheet. Koulutuksen laatu on jo pitkään ollut kansallinen ylpeyden aiheemme, sitä ei saa romuttaa. Nämä ovat arvovalintoja.